Dokumendi saatmine üle X-Tee kasutades PHP Curl moodulit

Dokumendi saatmine üle X-Tee kasutades PHP Curl moodulit

Eesti riik pakub võimalust saata oma dokumente teistele asutustele või omavalitsustele üle X-Tee.  
Selleks on koostatud aegunud ja väga kehvasti loetav DHX süsteem, mis on ehitatud Java peale.  
DHX Java teeke või DHX adapterserverit ei õnnestunud käima saada. 

Dokumendi saatmine kasutades PHP Curl moodulit

Esmalt on eelduseks, et on sõlmitud X-Tee leping ja on olemas ka turvaserver.  
Eelnevalt koostatud sertifikaate hoiustavad failid server.pem ja testKeystore.jks  
Lisaks võib vaja olla ka dokumendi saajaga kokkulepet dokumendi vastuvõtmiseks. 

Näidises saadame eelnevalt digitaalselt allkirjastatud dokumendi nimega testdoc.asice

 

1. Faili lugemine serverist (testdoc.asice)

Fail nimega testdoc.asice asub loodava PHP failiga samas asukohas või vajadusel muuta $file viide. 

 1. $file='testdoc.asice';
 2. $data=file_get_contents($file);
 3. $gzdata=gzencode($data,9);

Fail loetakse sisse ja pakitakse gzip kujul kokku.

 

2. Saatja ja saaja andmed

2.1 Saaja

Saaja andmed on võimalik leida kataloogist  
https://x-tee.ee/catalogue/ee-test 

Näiteks EE/GOV/<registrikood>/DHX/sendDocument või EE/COM/<registrikood>/DHX/sendDocument

Meie kasutame oma näidises ee-test/COM/12345678/DHX/sendDocument

 1. $service=array(
 2. 'xRoadInstance'=>'ee-test',
 3. 'memberClass'=>'COM',
 4. 'memberCode'=>'12345678',
 5. 'subsystemCode'=>'DHX',
 6. 'serviceCode'=>'sendDocument',
 7. 'serviceVersion'=>'v1'
 8. );
 1. $recipient=array(
 2. 'Name'=>'Registrite ja Infosüsteemide Keskus',
 3. 'OrganisationCode'=>'14552803',
 4. 'Residency'=>'EE'
 5. );

$recipient muutuja võib lugeda kokku $service muutujaga. OrganisationCode ja memberCode on samad. 

 

2.2 Saatja

Eelnevalt X-Tee liikmeks registreerimisel saadud andmed 

 1. $client=array(
 2. 'xRoadInstance'=>'ee-test',
 3. 'memberClass'=>'COM',
 4. 'memberCode'=>'87654321',
 5. 'subsystemCode'=>'DHX-87654321'
 6. );
 1. $sender=array('OrganisationCode'=>'87654321');

$client ja $sender võib kokku üheks lugeda. OrganisationCode ja memberCode on samad.

 1. $recordCreator=array(
 2. 'Name'=>'Juhan Pääsuke',
 3. 'GivenName'=>'Juhan',
 4. 'Surname'=>'Pääsuke',
 5. 'PersonalIdCode'=>'EE38511026032',
 6. 'Residency'=>'EE',
 7. 'Phone'=>'37250000000',
 8. 'Email'=>'juhan.paasuke@domeen.ee',
 9. 'WebPage'=>'',
 10. 'MessagingAddress'=>'',
 11. 'Country'=>'Eesti',
 12. 'County'=>'Harju maakond',
 13. 'LocalGovernment'=>'Tallinn',
 14. 'PostalCode'=>'10148'
 15. );
 1. $recordSender=array(
 2. 'Name'=>'Juhan Pääsuke',
 3. 'GivenName'=>'Juhan',
 4. 'Surname'=>'Pääsuke',
 5. 'PersonalIdCode'=>'EE38511026032',
 6. 'Residency'=>'EE',
 7. 'Phone'=>'37250000000',
 8. 'Email'=>'juhan.paasuke@domeen.ee',
 9. 'WebPage'=>'',
 10. 'MessagingAddress'=>'',
 11. 'Country'=>'Eesti',
 12. 'County'=>'Harju maakond',
 13. 'LocalGovernment'=>'Tallinn',
 14. 'PostalCode'=>'10148'
 15. );

$recordCreator ja $recordSender võib kokku üheks lugeda. 

 

2.3 Meta

 1. $recordMetadata=array(
 2. 'RecordType'=>'Kiri',
 3. 'RecordTitle'=>'',
 4. 'RecordLanguage'=>'EE',
 5. 'AccessConditionsCode'=>'Avalik'
 6. );

 

2.4 Turvaserver

Oma turvaserveri asukoht

 1. $soapUrl='https://turvaserver.domeen.ee/cgi-bin/cproxy/sendDocument';

 

3. Kapsel

Kapsel on ümbriku sees saadetav manus. Kapsli sees on omakorda saadetava faili gzip ja seejärel base64 kodeeringus sisu. 
Meie saadame kapsli sees allkirjastatud faili nimega testdoc.asice, mille sees on omakorda lõplik saadetav dokument. 

 1. $capsule_xml='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <DecContainer xmlns="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">
 3. <Transport>
 4. <DecSender>
 5. <OrganisationCode>'.$sender['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 6. <PersonalIdCode>'.$recordSender['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 7. </DecSender>
 8. <DecRecipient>
 9. <OrganisationCode>'.$recipient['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 10. </DecRecipient>
 11. </Transport>
 12. <RecordCreator>
 13. <Person>
 14. <Name>'.$recordCreator['Name'].'</Name>
 15. <GivenName>'.$recordCreator['GivenName'].'</GivenName>
 16. <Surname>'.$recordCreator['Surname'].'</Surname>
 17. <PersonalIdCode>'.$recordCreator['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 18. <Residency>'.$recordCreator['Residency'].'</Residency>
 19. </Person>
 20. <ContactData>
 21. <Adit>1</Adit>
 22. <Phone>'.$recordCreator['Phone'].'</Phone>
 23. <Email>'.$recordCreator['Email'].'</Email>
 24. <WebPage>'.$recordCreator['WebPage'].'</WebPage>
 25. <MessagingAddress>'.$recordCreator['MessagingAddress'].'</MessagingAddress>
 26. <PostalAddress>
 27. <Country>'.$recordCreator['Country'].'</Country>
 28. <County>'.$recordCreator['County'].'</County>
 29. <LocalGovernment>'.$recordCreator['LocalGovernment'].'</LocalGovernment>
 30. <AdministrativeUnit></AdministrativeUnit>
 31. <SmallPlace></SmallPlace>
 32. <LandUnit></LandUnit>
 33. <Street></Street>
 34. <HouseNumber></HouseNumber>
 35. <BuildingPartNumber></BuildingPartNumber>
 36. <PostalCode>'.$recordCreator['PostalCode'].'</PostalCode>
 37. </PostalAddress>
 38. </ContactData>
 39. </RecordCreator>
 40. <RecordSenderToDec>
 41. <Person>
 42. <Name>'.$recordSender['Name'].'</Name>
 43. <GivenName>'.$recordSender['GivenName'].'</GivenName>
 44. <Surname>'.$recordSender['Surname'].'</Surname>
 45. <PersonalIdCode>'.$recordSender['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 46. <Residency>'.$recordSender['Residency'].'</Residency>
 47. </Person>
 48. <ContactData>
 49. <Adit>1</Adit>
 50. <Phone>'.$recordSender['Phone'].'</Phone>
 51. <Email>'.$recordSender['Email'].'</Email>
 52. <WebPage>'.$recordSender['WebPage'].'</WebPage>
 53. <MessagingAddress>'.$recordSender['MessagingAddress'].'</MessagingAddress>
 54. <PostalAddress>
 55. <Country>'.$recordSender['Country'].'</Country>
 56. <County>'.$recordSender['County'].'</County>
 57. <LocalGovernment>'.$recordSender['LocalGovernment'].'</LocalGovernment>
 58. <AdministrativeUnit></AdministrativeUnit>
 59. <SmallPlace></SmallPlace>
 60. <LandUnit></LandUnit>
 61. <Street></Street>
 62. <HouseNumber></HouseNumber>
 63. <BuildingPartNumber></BuildingPartNumber>
 64. <PostalCode>'.$recordSender['PostalCode'].'</PostalCode>
 65. </PostalAddress>
 66. </ContactData>
 67. </RecordSenderToDec>
 68. <Recipient>
 69. <Organisation>
 70. <Name>'.$recipient['Name'].'</Name>
 71. <OrganisationCode>'.$recipient['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 72. <Residency>'.$recipient['Residency'].'</Residency>
 73. </Organisation>
 74. </Recipient>
 75. <RecordMetadata>
 76. <RecordGuid>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</RecordGuid>
 77. <RecordType>'.$recordMetadata['RecordType'].'</RecordType>
 78. <RecordOriginalIdentifier>'.generateNumberId(6).'</RecordOriginalIdentifier>
 79. <RecordDateRegistered>'.date('Y-m-d\TH:i:s').'</RecordDateRegistered>
 80. <RecordTitle>'.$recordMetadata['RecordTitle'].'</RecordTitle>
 81. <RecordLanguage>'.$recordMetadata['RecordLanguage'].'</RecordLanguage>
 82. </RecordMetadata>
 83. <Access>
 84. <AccessConditionsCode>'.$recordMetadata['AccessConditionsCode'].'</AccessConditionsCode>
 85. </Access>
 86. <File>
 87. <FileGuid>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</FileGuid>
 88. <RecordMainComponent>1</RecordMainComponent>
 89. <FileName>'.basename($file).'</FileName>
 90. <MimeType>application/vnd.etsi.asic-e+zip</MimeType>
 91. <FileSize>'.filesize($file).'</FileSize>
 92. <ZipBase64Content>'.base64_encode($gzdata).'</ZipBase64Content>
 93. </File>
 94. <RecordTypeSpecificMetadata />
 95. <DecMetadata>
 96. <DecId>'.generateNumberId(5).'</DecId>
 97. <DecFolder>/</DecFolder>
 98. <DecReceiptDate>'.date('Y-m-d\TH:i:s').'</DecReceiptDate>
 99. </DecMetadata>
 100. </DecContainer>';

Kapsli sees on id nimetuste loomiseks kasutatud suvalist genereerimist, mis tuleks hiljem asendada õigete id väärtustega. ID väärtused peavad valideeruma vastu 
[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}

Kogu saadetav kapsel peab valideeruma vastu DVK 2.1 Kapsel.xsd 
Kapsel.xsd ja rohkem infot leitav aadressilt 
https://varamu.riha.ee/#Elektroonilise_andmevahetuse_metaandmed

 1. $attachment_id=generateId(array(8,4,4,4,12));
 2. $attachment_base64_gzip=base64_encode($capsule_xml);

 

4. Ümbrik

Ümbrikus määrame ära kirja saaja ja saatja. 

 1. $envelope='<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 3. <SOAP-ENV:Header>
 4. <ns4:protocolVersion xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">4.0</ns4:protocolVersion>
 5. <ns4:id xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">64a3ddbd-1620-42c4-b2fe-60b854c2f32f</ns4:id>
 6. <ns4:client xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" ns3:objectType="SUBSYSTEM">
 7. <ns3:xRoadInstance>'.$client['xRoadInstance'].'</ns3:xRoadInstance>
 8. <ns3:memberClass>'.$client['memberClass'].'</ns3:memberClass>
 9. <ns3:memberCode>'.$client['memberCode'].'</ns3:memberCode>
 10. <ns3:subsystemCode>'.$client['subsystemCode'].'</ns3:subsystemCode>
 11. </ns4:client>
 12. <ns4:service xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" ns3:objectType="SERVICE">
 13. <ns3:xRoadInstance>'.$service['xRoadInstance'].'</ns3:xRoadInstance>
 14. <ns3:memberClass>'.$service['memberClass'].'</ns3:memberClass>
 15. <ns3:memberCode>'.$service['memberCode'].'</ns3:memberCode>
 16. <ns3:subsystemCode>'.$service['subsystemCode'].'</ns3:subsystemCode>
 17. <ns3:serviceCode>'.$service['serviceCode'].'</ns3:serviceCode>
 18. <ns3:serviceVersion>'.$service['serviceVersion'].'</ns3:serviceVersion>
 19. </ns4:service>
 20. </SOAP-ENV:Header>
 21. <SOAP-ENV:Body>
 22. <ns3:sendDocument xmlns:ns2="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" xmlns:ns3="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns5="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd">
 23. <ns3:DHXVersion>1.0</ns3:DHXVersion>
 24. <ns3:consignmentId>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</ns3:consignmentId>
 25. <ns3:documentAttachment>cid:'.$attachment_id.'</ns3:documentAttachment>
 26. </ns3:sendDocument>
 27. </SOAP-ENV:Body>
 28. </SOAP-ENV:Envelope>';

 

5. Saatmine - Curl swaRef

 1. $boundary='----=_Part_'.generateId(array(8,12));
 2.  
 3. $documentAttachment='--'.$boundary."\n".
 4. 'Content-Type: text/xml; type="text/xml"; charset=utf-8'."\n".
 5. 'Content-ID: <soapPart>'."\n"."\n".
 6. $envelope."\n".
 7. '--'.$boundary."\n".
 8. 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8'."\n".
 9. 'Content-Encoding: gzip'."\n".
 10. 'Content-Transfer-Encoding: base64'."\n".
 11. 'Content-ID: <'.$attachment_id.'>'."\n"."\n".
 12. $attachment_base64_gzip."\n".
 13. '--'.$boundary.'--';
 14.  
 15. //$documentAttachment=str_ireplace("\x0D","",$documentAttachment);//Remove ^M (Windows cariage return) if needed

 

Curl headers

 1. $headers=array(
 2. 'MIME-Version: 1.0',
 3. 'Content-Type: Multipart/Related; start-info="text/xml"; type="text/xml"; start="<soapPart>"; charset="utf-8"; boundary="'.$boundary.'"',
 4. 'Cache-Control: no-cache',
 5. 'Pragma: no-cache',
 6. 'SOAPAction: ""',
 7. 'Content-length: '.strlen($documentAttachment)
 8. );

 

Curl - Saadame ümbriku koos manusega ja saame vastu xml kujul vastuse. 

 1. $ch=curl_init();
 2.  
 3. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
 4. curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'server.pem');
 5. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSH_PRIVATE_KEYFILE, 'testKeystore.jks');
 6. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERT, 'server.pem');
 7. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERTPASSWD, "changeit");
 8. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
 9. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $soapUrl);
 10. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 11. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
 12. curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
 13. curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
 14. curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
 15. curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $documentAttachment);
 16. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
 17. curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
 18. curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 19. curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
 20. curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8');
 21.  
 22. $response=curl_exec($ch);

 

Vastuse kuvamine saajalt

 1. echo '<h1>Vastus</h1>';
 2. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:yellow;white-space:pre-wrap;">'.htmlspecialchars($response).'</pre>';

 


Kogu süsteem koos 

 1. <?php
 2. $file='testdoc.asice';
 3. $data=file_get_contents($file);
 4. $gzdata=gzencode($data,9);
 5.  
 6. $service=array(
 7. 'xRoadInstance'=>'ee-test',
 8. 'memberClass'=>'COM',
 9. 'memberCode'=>'12345678',
 10. 'subsystemCode'=>'DHX',
 11. 'serviceCode'=>'sendDocument',
 12. 'serviceVersion'=>'v1'
 13. );
 14.  
 15. $client=array(
 16. 'xRoadInstance'=>'ee-test',
 17. 'memberClass'=>'COM',
 18. 'memberCode'=>'87654321',
 19. 'subsystemCode'=>'DHX-87654321'
 20. );
 21.  
 22. $sender=array('OrganisationCode'=>'87654321');
 23.  
 24. $recipient=array(
 25. 'Name'=>'Registrite ja Infosüsteemide Keskus',
 26. 'OrganisationCode'=>'12345678',
 27. 'Residency'=>'EE'
 28. );
 29.  
 30. $recordCreator=array(
 31. 'Name'=>'Juhan Pääsuke',
 32. 'GivenName'=>'Juhan',
 33. 'Surname'=>'Pääsuke',
 34. 'PersonalIdCode'=>'EE38511026032',
 35. 'Residency'=>'EE',
 36. 'Phone'=>'37250000000',
 37. 'Email'=>'juhan.paasuke@domeen.ee',
 38. 'WebPage'=>'',
 39. 'MessagingAddress'=>'',
 40. 'Country'=>'Eesti',
 41. 'County'=>'Harju maakond',
 42. 'LocalGovernment'=>'Tallinn',
 43. 'PostalCode'=>'10148'
 44. );
 45. $recordSender=array(
 46. 'Name'=>'Juhan Pääsuke',
 47. 'GivenName'=>'Juhan',
 48. 'Surname'=>'Pääsuke',
 49. 'PersonalIdCode'=>'EE38511026032',
 50. 'Residency'=>'EE',
 51. 'Phone'=>'37250000000',
 52. 'Email'=>'juhan.paasuke@domeen.ee',
 53. 'WebPage'=>'',
 54. 'MessagingAddress'=>'',
 55. 'Country'=>'Eesti',
 56. 'County'=>'Harju maakond',
 57. 'LocalGovernment'=>'Tallinn',
 58. 'PostalCode'=>'10148'
 59. );
 60.  
 61. $recordMetadata=array(
 62. 'RecordType'=>'Kiri',
 63. 'RecordTitle'=>'',
 64. 'RecordLanguage'=>'EE',
 65. 'AccessConditionsCode'=>'Avalik'
 66. );
 67.  
 68. $soapUrl='https://turvaserver.domeen.ee/cgi-bin/cproxy/sendDocument';
 69.  
 70. $capsule_xml='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 71. <DecContainer xmlns="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">
 72. <Transport>
 73. <DecSender>
 74. <OrganisationCode>'.$sender['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 75. <PersonalIdCode>'.$recordSender['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 76. </DecSender>
 77. <DecRecipient>
 78. <OrganisationCode>'.$recipient['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 79. </DecRecipient>
 80. </Transport>
 81. <RecordCreator>
 82. <Person>
 83. <Name>'.$recordCreator['Name'].'</Name>
 84. <GivenName>'.$recordCreator['GivenName'].'</GivenName>
 85. <Surname>'.$recordCreator['Surname'].'</Surname>
 86. <PersonalIdCode>'.$recordCreator['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 87. <Residency>'.$recordCreator['Residency'].'</Residency>
 88. </Person>
 89. <ContactData>
 90. <Adit>1</Adit>
 91. <Phone>'.$recordCreator['Phone'].'</Phone>
 92. <Email>'.$recordCreator['Email'].'</Email>
 93. <WebPage>'.$recordCreator['WebPage'].'</WebPage>
 94. <MessagingAddress>'.$recordCreator['MessagingAddress'].'</MessagingAddress>
 95. <PostalAddress>
 96. <Country>'.$recordCreator['Country'].'</Country>
 97. <County>'.$recordCreator['County'].'</County>
 98. <LocalGovernment>'.$recordCreator['LocalGovernment'].'</LocalGovernment>
 99. <AdministrativeUnit></AdministrativeUnit>
 100. <SmallPlace></SmallPlace>
 101. <LandUnit></LandUnit>
 102. <Street></Street>
 103. <HouseNumber></HouseNumber>
 104. <BuildingPartNumber></BuildingPartNumber>
 105. <PostalCode>'.$recordCreator['PostalCode'].'</PostalCode>
 106. </PostalAddress>
 107. </ContactData>
 108. </RecordCreator>
 109. <RecordSenderToDec>
 110. <Person>
 111. <Name>'.$recordSender['Name'].'</Name>
 112. <GivenName>'.$recordSender['GivenName'].'</GivenName>
 113. <Surname>'.$recordSender['Surname'].'</Surname>
 114. <PersonalIdCode>'.$recordSender['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 115. <Residency>'.$recordSender['Residency'].'</Residency>
 116. </Person>
 117. <ContactData>
 118. <Adit>1</Adit>
 119. <Phone>'.$recordSender['Phone'].'</Phone>
 120. <Email>'.$recordSender['Email'].'</Email>
 121. <WebPage>'.$recordSender['WebPage'].'</WebPage>
 122. <MessagingAddress>'.$recordSender['MessagingAddress'].'</MessagingAddress>
 123. <PostalAddress>
 124. <Country>'.$recordSender['Country'].'</Country>
 125. <County>'.$recordSender['County'].'</County>
 126. <LocalGovernment>'.$recordSender['LocalGovernment'].'</LocalGovernment>
 127. <AdministrativeUnit></AdministrativeUnit>
 128. <SmallPlace></SmallPlace>
 129. <LandUnit></LandUnit>
 130. <Street></Street>
 131. <HouseNumber></HouseNumber>
 132. <BuildingPartNumber></BuildingPartNumber>
 133. <PostalCode>'.$recordSender['PostalCode'].'</PostalCode>
 134. </PostalAddress>
 135. </ContactData>
 136. </RecordSenderToDec>
 137. <Recipient>
 138. <Organisation>
 139. <Name>'.$recipient['Name'].'</Name>
 140. <OrganisationCode>'.$recipient['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 141. <Residency>'.$recipient['Residency'].'</Residency>
 142. </Organisation>
 143. </Recipient>
 144. <RecordMetadata>
 145. <RecordGuid>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</RecordGuid>
 146. <RecordType>'.$recordMetadata['RecordType'].'</RecordType>
 147. <RecordOriginalIdentifier>'.generateNumberId(6).'</RecordOriginalIdentifier>
 148. <RecordDateRegistered>'.date('Y-m-d\TH:i:s').'</RecordDateRegistered>
 149. <RecordTitle>'.$recordMetadata['RecordTitle'].'</RecordTitle>
 150. <RecordLanguage>'.$recordMetadata['RecordLanguage'].'</RecordLanguage>
 151. </RecordMetadata>
 152. <Access>
 153. <AccessConditionsCode>'.$recordMetadata['AccessConditionsCode'].'</AccessConditionsCode>
 154. </Access>
 155. <File>
 156. <FileGuid>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</FileGuid>
 157. <RecordMainComponent>1</RecordMainComponent>
 158. <FileName>'.basename($file).'</FileName>
 159. <MimeType>application/vnd.etsi.asic-e+zip</MimeType>
 160. <FileSize>'.filesize($file).'</FileSize>
 161. <ZipBase64Content>'.base64_encode($gzdata).'</ZipBase64Content>
 162. </File>
 163. <RecordTypeSpecificMetadata />
 164. <DecMetadata>
 165. <DecId>'.generateNumberId(5).'</DecId>
 166. <DecFolder>/</DecFolder>
 167. <DecReceiptDate>'.date('Y-m-d\TH:i:s').'</DecReceiptDate>
 168. </DecMetadata>
 169. </DecContainer>';
 170.  
 171. $attachment_id=generateId(array(8,4,4,4,12));
 172. $attachment_base64_gzip=base64_encode($capsule_xml);
 173.  
 174. $envelope='<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 175. <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 176. <SOAP-ENV:Header>
 177. <ns4:protocolVersion xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">4.0</ns4:protocolVersion>
 178. <ns4:id xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">64a3ddbd-1620-42c4-b2fe-60b854c2f32f</ns4:id>
 179. <ns4:client xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" ns3:objectType="SUBSYSTEM">
 180. <ns3:xRoadInstance>'.$client['xRoadInstance'].'</ns3:xRoadInstance>
 181. <ns3:memberClass>'.$client['memberClass'].'</ns3:memberClass>
 182. <ns3:memberCode>'.$client['memberCode'].'</ns3:memberCode>
 183. <ns3:subsystemCode>'.$client['subsystemCode'].'</ns3:subsystemCode>
 184. </ns4:client>
 185. <ns4:service xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" ns3:objectType="SERVICE">
 186. <ns3:xRoadInstance>'.$service['xRoadInstance'].'</ns3:xRoadInstance>
 187. <ns3:memberClass>'.$service['memberClass'].'</ns3:memberClass>
 188. <ns3:memberCode>'.$service['memberCode'].'</ns3:memberCode>
 189. <ns3:subsystemCode>'.$service['subsystemCode'].'</ns3:subsystemCode>
 190. <ns3:serviceCode>'.$service['serviceCode'].'</ns3:serviceCode>
 191. <ns3:serviceVersion>'.$service['serviceVersion'].'</ns3:serviceVersion>
 192. </ns4:service>
 193. </SOAP-ENV:Header>
 194. <SOAP-ENV:Body>
 195. <ns3:sendDocument xmlns:ns2="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" xmlns:ns3="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns5="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd">
 196. <ns3:DHXVersion>1.0</ns3:DHXVersion>
 197. <ns3:consignmentId>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</ns3:consignmentId>
 198. <ns3:documentAttachment>cid:'.$attachment_id.'</ns3:documentAttachment>
 199. </ns3:sendDocument>
 200. </SOAP-ENV:Body>
 201. </SOAP-ENV:Envelope>';
 202.  
 203. $boundary='----=_Part_'.generateId(array(8,12));
 204. $documentAttachment='--'.$boundary."\n".
 205. 'Content-Type: text/xml; type="text/xml"; charset=utf-8'."\n".
 206. 'Content-ID: <soapPart>'."\n"."\n".
 207. $envelope."\n".
 208. '--'.$boundary."\n".
 209. 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8'."\n".
 210. 'Content-Encoding: gzip'."\n".
 211. 'Content-Transfer-Encoding: base64'."\n".
 212. 'Content-ID: <'.$attachment_id.'>'."\n"."\n".
 213. $attachment_base64_gzip."\n".
 214. '--'.$boundary.'--';
 215. //$documentAttachment=str_ireplace("\x0D","",$documentAttachment);//Remove ^M (Windows cariage return) if needed
 216.  
 217. $headers=array(
 218. 'MIME-Version: 1.0',
 219. 'Content-Type: Multipart/Related; start-info="text/xml"; type="text/xml"; start="<soapPart>"; charset="utf-8"; boundary="'.$boundary.'"',
 220. 'Cache-Control: no-cache',
 221. 'Pragma: no-cache',
 222. 'SOAPAction: ""',
 223. 'Content-length: '.strlen($documentAttachment)
 224. );
 225.  
 226. $ch=curl_init();
 227.  
 228. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
 229. curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'server.pem');
 230. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSH_PRIVATE_KEYFILE, 'testKeystore.jks');
 231. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERT, 'server.pem');
 232. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERTPASSWD, "changeit");
 233. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
 234. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $soapUrl);
 235. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 236. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
 237. curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
 238. curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
 239. curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
 240. curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $documentAttachment);
 241. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
 242. curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
 243. curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 244. curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
 245. curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8');
 246.  
 247. $response=curl_exec($ch);
 248.  
 249. echo 'HTTP: '.curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE).'<br>';
 250. echo '<h1>Header</h1>';
 251. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:greenyellow;white-space:pre-wrap;">'.htmlspecialchars(curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_OUT)).'</pre>';
 252. echo '<h1>Ümbrik</h1>';
 253. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:aquamarine;white-space:pre-wrap;">'.htmlspecialchars($documentAttachment).'</pre>';
 254.  
 255. $header_size=curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
 256. $header=substr($response, 0, $header_size);
 257. $body=substr($response, $header_size);
 258. echo '<h1>Soap headers</h1>';
 259. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:antiquewhite;white-space:pre-wrap;">';
 260. echo'</pre>';
 261.  
 262. if (!curl_errno($ch)) {
 263. $info=curl_getinfo($ch);
 264. echo 'Took ', $info['total_time'], ' seconds to send a request to ', $info['url'], "\n";
 265. }
 266.  
 267. echo '<h1>Vastus</h1>';
 268. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:yellow;white-space:pre-wrap;">'.htmlspecialchars($response).'</pre>';
 269.  
 270. echo '<h1>Kapsel/Manus/capsule</h1>';
 271. echo '<pre>'.htmlspecialchars(base64_decode($attachment_base64_gzip)).'</pre>';
 272.  
 273. function generateId($set){
 274. $id=array();
 275. $letters=array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f','A','B','C','D','E','F');
 276. $lc=count($letters)-1;
 277. foreach($set as $v){
 278. $str='';
 279. for($i=0;$i<$v;$i++){
 280. $str.=$letters[rand(0,$lc)];
 281. }
 282. array_push($id,$str);
 283. }
 284. return implode('-',$id);
 285. }
 286.  
 287. function generateNumberId($l){
 288. $letters=array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9');
 289. $str='';
 290. $lc=count($letters)-1;
 291. for($i=0;$i<$l;$i++){
 292. $str.=$letters[rand(0,$lc)];
 293. }
 294. return $str;
 295. }
 296.  
 297. ?>

Lisa kommentaar

Piiratud HTML

 • Lubatud HTML- märgendid: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
 • Veebilehe aadressid ja e-posti aadressid muutuvad linkideks automaatselt.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

neanky logo Neanky uudised

Saada oma vihje ja fotod uudisest. Lisa oma uudis või loe teiste lisatud uudiseid. Eesti kohalikud uudised. Proovi ajakirjaniku ametit. Reklaami oma toodet.

Jätka lugemist →

DPD nimel levib petukiri. Re: Pakk saadaval kohaletoimetamiseks. Tollimaks tasuda 24h jooksul. PETUKIRI!

Jätka lugemist →

Sinu läheduses toimub midagi põnevat ja sa soovid seda teistega jagada? Neanky uudised on parim ja kiireim viis selle tegemiseks.

Jätka lugemist →

Neanky tutvumine on turvaline ja mõeldud kõigile. Eestis asuv ja eestlastele mõeldud võrgustik. Lisa oma kuulutus ja leia kaaslane. Ei mingeid lepinguid.

Jätka lugemist →

Osalesid Eestis toimuval üritusel ja tegid seal ka pilte? Saada need fotod meie uudistele koos arvustuse või lisainfoga üritusest.

Jätka lugemist →

Kas jood piima?

11.04.2024

Joon küll piima; piim on hea; lehmadel on samuti hea; kui keegi ei jooks piima, siis ei oleks ka lehmi!

Jätka lugemist →

Ilm tegi kena aprillinalja, 1. aprill oli 20 kraadi sooja ja päike paistis. Paar päeva hiljem oli miinuses ja lumi maas. 3. kuni 5. aprill oli lumi maas.

Jätka lugemist →

Kui sind huvitab laiemalt rahva arvamus mõnes küsimuses, siis soovita seda siia. Me lisame selle oma külastajatele vastata ja tulemust on hiljem kõigile näha. Küsimus peab olema sobilik igas vanuses vastajale ja ei tohi olla solvav. 2-10 vastusevarianti.

Jätka lugemist →

1. Isamaa - 34.1% (15 häält)2. EKRE - 29.5% (13 häält)3. Ei oma eelistust - 13.6% (6 häält)4. Reformierakond - 11.4% (5 häält)5. Midagi muud - 6.8% (3 häält)6. SDE - 2.3% (1 häält)7. Rohelised - 2.3% (1 häält)8. Eesti 200 - 0% (0 häält)9. Keskerakond - 0% (0 häält)10. Parempoolsed - 0% (0 häält)Vastanuid kokku: 44

Jätka lugemist →

Mõned päevad on nüüd taas tunda olnud halba aega. Kõik tegemised ebaõnnestuvad ja olemine on kuidagi kehva. Kohe kuidagi ei lähe. Maailmas toimub aina hulle asju ja ilm on ka halb olnud. Virmalised, täiskuu ja mida kõike veel. Kas tunnete ka midagi veidralt halba?

Jätka lugemist →

1. Ei - 62.5% (15 häält)2. Jah - 37.5% (9 häält)Vastanuid kokku: 24

Jätka lugemist →

1. Õhtune - 58.3% (14 häält)2. Hommikune - 37.5% (9 häält)3. Ei teagi - 4.2% (1 häält)Vastanuid kokku: 24

Jätka lugemist →

Enamus inimesi on tervislikud ja ei tarbi magustatud jooke. Väga tubli! 😊

Jätka lugemist →

Kas mängid lotot?

06.03.2024

1. Jah - 58.8% (10 häält)2. Ei - 41.2% (7 häält)Vastanuid kokku: 17

Jätka lugemist →

Sõltuvus

03.03.2024

Kuidas on lood nutisõltuvusega? Mitu korda päevas vaatate oma nutiseadmeid?

Jätka lugemist →