Õigusdokumentide reaalajas koosloomine

Õigusdokumentide loomine. 
Reaalajas on võimalik mitmekesi luua ühte ja sama dokumenti.
Dokument on võimalik avada oma arvutist .akt formaadis. 
Oma arvutisse saab tagasi laadida .akt või .xml dokumendi. 

Tegu on alles esmase näidisega ja see ei ole täismahus kasutatav.