Dokumendi saatmine üle X-Tee kasutades PHP Curl moodulit

Dokumendi saatmine üle X-Tee kasutades PHP Curl moodulit

Eesti riik pakub võimalust saata oma dokumente teistele asutustele või omavalitsustele üle X-Tee.  
Selleks on koostatud aegunud ja väga kehvasti loetav DHX süsteem, mis on ehitatud Java peale.  
DHX Java teeke või DHX adapterserverit ei õnnestunud käima saada. 

Dokumendi saatmine kasutades PHP Curl moodulit

Esmalt on eelduseks, et on sõlmitud X-Tee leping ja on olemas ka turvaserver.  
Eelnevalt koostatud sertifikaate hoiustavad failid server.pem ja testKeystore.jks  
Lisaks võib vaja olla ka dokumendi saajaga kokkulepet dokumendi vastuvõtmiseks. 

Näidises saadame eelnevalt digitaalselt allkirjastatud dokumendi nimega testdoc.asice

 

1. Faili lugemine serverist (testdoc.asice)

Fail nimega testdoc.asice asub loodava PHP failiga samas asukohas või vajadusel muuta $file viide. 

 1. $file='testdoc.asice';
 2. $data=file_get_contents($file);
 3. $gzdata=gzencode($data,9);

Fail loetakse sisse ja pakitakse gzip kujul kokku.

 

2. Saatja ja saaja andmed

2.1 Saaja

Saaja andmed on võimalik leida kataloogist  
https://x-tee.ee/catalogue/ee-test 

Näiteks EE/GOV/<registrikood>/DHX/sendDocument või EE/COM/<registrikood>/DHX/sendDocument

Meie kasutame oma näidises ee-test/COM/12345678/DHX/sendDocument

 1. $service=array(
 2. 'xRoadInstance'=>'ee-test',
 3. 'memberClass'=>'COM',
 4. 'memberCode'=>'12345678',
 5. 'subsystemCode'=>'DHX',
 6. 'serviceCode'=>'sendDocument',
 7. 'serviceVersion'=>'v1'
 8. );
 1. $recipient=array(
 2. 'Name'=>'Registrite ja Infosüsteemide Keskus',
 3. 'OrganisationCode'=>'14552803',
 4. 'Residency'=>'EE'
 5. );

$recipient muutuja võib lugeda kokku $service muutujaga. OrganisationCode ja memberCode on samad. 

 

2.2 Saatja

Eelnevalt X-Tee liikmeks registreerimisel saadud andmed 

 1. $client=array(
 2. 'xRoadInstance'=>'ee-test',
 3. 'memberClass'=>'COM',
 4. 'memberCode'=>'87654321',
 5. 'subsystemCode'=>'DHX-87654321'
 6. );
 1. $sender=array('OrganisationCode'=>'87654321');

$client ja $sender võib kokku üheks lugeda. OrganisationCode ja memberCode on samad.

 1. $recordCreator=array(
 2. 'Name'=>'Juhan Pääsuke',
 3. 'GivenName'=>'Juhan',
 4. 'Surname'=>'Pääsuke',
 5. 'PersonalIdCode'=>'EE38511026032',
 6. 'Residency'=>'EE',
 7. 'Phone'=>'37250000000',
 8. 'Email'=>'juhan.paasuke@domeen.ee',
 9. 'WebPage'=>'',
 10. 'MessagingAddress'=>'',
 11. 'Country'=>'Eesti',
 12. 'County'=>'Harju maakond',
 13. 'LocalGovernment'=>'Tallinn',
 14. 'PostalCode'=>'10148'
 15. );
 1. $recordSender=array(
 2. 'Name'=>'Juhan Pääsuke',
 3. 'GivenName'=>'Juhan',
 4. 'Surname'=>'Pääsuke',
 5. 'PersonalIdCode'=>'EE38511026032',
 6. 'Residency'=>'EE',
 7. 'Phone'=>'37250000000',
 8. 'Email'=>'juhan.paasuke@domeen.ee',
 9. 'WebPage'=>'',
 10. 'MessagingAddress'=>'',
 11. 'Country'=>'Eesti',
 12. 'County'=>'Harju maakond',
 13. 'LocalGovernment'=>'Tallinn',
 14. 'PostalCode'=>'10148'
 15. );

$recordCreator ja $recordSender võib kokku üheks lugeda. 

 

2.3 Meta

 1. $recordMetadata=array(
 2. 'RecordType'=>'Kiri',
 3. 'RecordTitle'=>'',
 4. 'RecordLanguage'=>'EE',
 5. 'AccessConditionsCode'=>'Avalik'
 6. );

 

2.4 Turvaserver

Oma turvaserveri asukoht

 1. $soapUrl='https://turvaserver.domeen.ee/cgi-bin/cproxy/sendDocument';

 

3. Kapsel

Kapsel on ümbriku sees saadetav manus. Kapsli sees on omakorda saadetava faili gzip ja seejärel base64 kodeeringus sisu. 
Meie saadame kapsli sees allkirjastatud faili nimega testdoc.asice, mille sees on omakorda lõplik saadetav dokument. 

 1. $capsule_xml='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <DecContainer xmlns="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">
 3. <Transport>
 4. <DecSender>
 5. <OrganisationCode>'.$sender['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 6. <PersonalIdCode>'.$recordSender['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 7. </DecSender>
 8. <DecRecipient>
 9. <OrganisationCode>'.$recipient['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 10. </DecRecipient>
 11. </Transport>
 12. <RecordCreator>
 13. <Person>
 14. <Name>'.$recordCreator['Name'].'</Name>
 15. <GivenName>'.$recordCreator['GivenName'].'</GivenName>
 16. <Surname>'.$recordCreator['Surname'].'</Surname>
 17. <PersonalIdCode>'.$recordCreator['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 18. <Residency>'.$recordCreator['Residency'].'</Residency>
 19. </Person>
 20. <ContactData>
 21. <Adit>1</Adit>
 22. <Phone>'.$recordCreator['Phone'].'</Phone>
 23. <Email>'.$recordCreator['Email'].'</Email>
 24. <WebPage>'.$recordCreator['WebPage'].'</WebPage>
 25. <MessagingAddress>'.$recordCreator['MessagingAddress'].'</MessagingAddress>
 26. <PostalAddress>
 27. <Country>'.$recordCreator['Country'].'</Country>
 28. <County>'.$recordCreator['County'].'</County>
 29. <LocalGovernment>'.$recordCreator['LocalGovernment'].'</LocalGovernment>
 30. <AdministrativeUnit></AdministrativeUnit>
 31. <SmallPlace></SmallPlace>
 32. <LandUnit></LandUnit>
 33. <Street></Street>
 34. <HouseNumber></HouseNumber>
 35. <BuildingPartNumber></BuildingPartNumber>
 36. <PostalCode>'.$recordCreator['PostalCode'].'</PostalCode>
 37. </PostalAddress>
 38. </ContactData>
 39. </RecordCreator>
 40. <RecordSenderToDec>
 41. <Person>
 42. <Name>'.$recordSender['Name'].'</Name>
 43. <GivenName>'.$recordSender['GivenName'].'</GivenName>
 44. <Surname>'.$recordSender['Surname'].'</Surname>
 45. <PersonalIdCode>'.$recordSender['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 46. <Residency>'.$recordSender['Residency'].'</Residency>
 47. </Person>
 48. <ContactData>
 49. <Adit>1</Adit>
 50. <Phone>'.$recordSender['Phone'].'</Phone>
 51. <Email>'.$recordSender['Email'].'</Email>
 52. <WebPage>'.$recordSender['WebPage'].'</WebPage>
 53. <MessagingAddress>'.$recordSender['MessagingAddress'].'</MessagingAddress>
 54. <PostalAddress>
 55. <Country>'.$recordSender['Country'].'</Country>
 56. <County>'.$recordSender['County'].'</County>
 57. <LocalGovernment>'.$recordSender['LocalGovernment'].'</LocalGovernment>
 58. <AdministrativeUnit></AdministrativeUnit>
 59. <SmallPlace></SmallPlace>
 60. <LandUnit></LandUnit>
 61. <Street></Street>
 62. <HouseNumber></HouseNumber>
 63. <BuildingPartNumber></BuildingPartNumber>
 64. <PostalCode>'.$recordSender['PostalCode'].'</PostalCode>
 65. </PostalAddress>
 66. </ContactData>
 67. </RecordSenderToDec>
 68. <Recipient>
 69. <Organisation>
 70. <Name>'.$recipient['Name'].'</Name>
 71. <OrganisationCode>'.$recipient['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 72. <Residency>'.$recipient['Residency'].'</Residency>
 73. </Organisation>
 74. </Recipient>
 75. <RecordMetadata>
 76. <RecordGuid>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</RecordGuid>
 77. <RecordType>'.$recordMetadata['RecordType'].'</RecordType>
 78. <RecordOriginalIdentifier>'.generateNumberId(6).'</RecordOriginalIdentifier>
 79. <RecordDateRegistered>'.date('Y-m-d\TH:i:s').'</RecordDateRegistered>
 80. <RecordTitle>'.$recordMetadata['RecordTitle'].'</RecordTitle>
 81. <RecordLanguage>'.$recordMetadata['RecordLanguage'].'</RecordLanguage>
 82. </RecordMetadata>
 83. <Access>
 84. <AccessConditionsCode>'.$recordMetadata['AccessConditionsCode'].'</AccessConditionsCode>
 85. </Access>
 86. <File>
 87. <FileGuid>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</FileGuid>
 88. <RecordMainComponent>1</RecordMainComponent>
 89. <FileName>'.basename($file).'</FileName>
 90. <MimeType>application/vnd.etsi.asic-e+zip</MimeType>
 91. <FileSize>'.filesize($file).'</FileSize>
 92. <ZipBase64Content>'.base64_encode($gzdata).'</ZipBase64Content>
 93. </File>
 94. <RecordTypeSpecificMetadata />
 95. <DecMetadata>
 96. <DecId>'.generateNumberId(5).'</DecId>
 97. <DecFolder>/</DecFolder>
 98. <DecReceiptDate>'.date('Y-m-d\TH:i:s').'</DecReceiptDate>
 99. </DecMetadata>
 100. </DecContainer>';

Kapsli sees on id nimetuste loomiseks kasutatud suvalist genereerimist, mis tuleks hiljem asendada õigete id väärtustega. ID väärtused peavad valideeruma vastu 
[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}

Kogu saadetav kapsel peab valideeruma vastu DVK 2.1 Kapsel.xsd 
Kapsel.xsd ja rohkem infot leitav aadressilt 
https://varamu.riha.ee/#Elektroonilise_andmevahetuse_metaandmed

 1. $attachment_id=generateId(array(8,4,4,4,12));
 2. $attachment_base64_gzip=base64_encode($capsule_xml);

 

4. Ümbrik

Ümbrikus määrame ära kirja saaja ja saatja. 

 1. $envelope='<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 3. <SOAP-ENV:Header>
 4. <ns4:protocolVersion xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">4.0</ns4:protocolVersion>
 5. <ns4:id xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">64a3ddbd-1620-42c4-b2fe-60b854c2f32f</ns4:id>
 6. <ns4:client xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" ns3:objectType="SUBSYSTEM">
 7. <ns3:xRoadInstance>'.$client['xRoadInstance'].'</ns3:xRoadInstance>
 8. <ns3:memberClass>'.$client['memberClass'].'</ns3:memberClass>
 9. <ns3:memberCode>'.$client['memberCode'].'</ns3:memberCode>
 10. <ns3:subsystemCode>'.$client['subsystemCode'].'</ns3:subsystemCode>
 11. </ns4:client>
 12. <ns4:service xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" ns3:objectType="SERVICE">
 13. <ns3:xRoadInstance>'.$service['xRoadInstance'].'</ns3:xRoadInstance>
 14. <ns3:memberClass>'.$service['memberClass'].'</ns3:memberClass>
 15. <ns3:memberCode>'.$service['memberCode'].'</ns3:memberCode>
 16. <ns3:subsystemCode>'.$service['subsystemCode'].'</ns3:subsystemCode>
 17. <ns3:serviceCode>'.$service['serviceCode'].'</ns3:serviceCode>
 18. <ns3:serviceVersion>'.$service['serviceVersion'].'</ns3:serviceVersion>
 19. </ns4:service>
 20. </SOAP-ENV:Header>
 21. <SOAP-ENV:Body>
 22. <ns3:sendDocument xmlns:ns2="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" xmlns:ns3="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns5="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd">
 23. <ns3:DHXVersion>1.0</ns3:DHXVersion>
 24. <ns3:consignmentId>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</ns3:consignmentId>
 25. <ns3:documentAttachment>cid:'.$attachment_id.'</ns3:documentAttachment>
 26. </ns3:sendDocument>
 27. </SOAP-ENV:Body>
 28. </SOAP-ENV:Envelope>';

 

5. Saatmine - Curl swaRef

 1. $boundary='----=_Part_'.generateId(array(8,12));
 2.  
 3. $documentAttachment='--'.$boundary."\n".
 4. 'Content-Type: text/xml; type="text/xml"; charset=utf-8'."\n".
 5. 'Content-ID: <soapPart>'."\n"."\n".
 6. $envelope."\n".
 7. '--'.$boundary."\n".
 8. 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8'."\n".
 9. 'Content-Encoding: gzip'."\n".
 10. 'Content-Transfer-Encoding: base64'."\n".
 11. 'Content-ID: <'.$attachment_id.'>'."\n"."\n".
 12. $attachment_base64_gzip."\n".
 13. '--'.$boundary.'--';
 14.  
 15. //$documentAttachment=str_ireplace("\x0D","",$documentAttachment);//Remove ^M (Windows cariage return) if needed

 

Curl headers

 1. $headers=array(
 2. 'MIME-Version: 1.0',
 3. 'Content-Type: Multipart/Related; start-info="text/xml"; type="text/xml"; start="<soapPart>"; charset="utf-8"; boundary="'.$boundary.'"',
 4. 'Cache-Control: no-cache',
 5. 'Pragma: no-cache',
 6. 'SOAPAction: ""',
 7. 'Content-length: '.strlen($documentAttachment)
 8. );

 

Curl - Saadame ümbriku koos manusega ja saame vastu xml kujul vastuse. 

 1. $ch=curl_init();
 2.  
 3. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
 4. curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'server.pem');
 5. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSH_PRIVATE_KEYFILE, 'testKeystore.jks');
 6. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERT, 'server.pem');
 7. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERTPASSWD, "changeit");
 8. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
 9. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $soapUrl);
 10. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 11. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
 12. curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
 13. curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
 14. curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
 15. curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $documentAttachment);
 16. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
 17. curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
 18. curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 19. curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
 20. curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8');
 21.  
 22. $response=curl_exec($ch);

 

Vastuse kuvamine saajalt

 1. echo '<h1>Vastus</h1>';
 2. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:yellow;white-space:pre-wrap;">'.htmlspecialchars($response).'</pre>';

 


Kogu süsteem koos 

 1. <?php
 2. $file='testdoc.asice';
 3. $data=file_get_contents($file);
 4. $gzdata=gzencode($data,9);
 5.  
 6. $service=array(
 7. 'xRoadInstance'=>'ee-test',
 8. 'memberClass'=>'COM',
 9. 'memberCode'=>'12345678',
 10. 'subsystemCode'=>'DHX',
 11. 'serviceCode'=>'sendDocument',
 12. 'serviceVersion'=>'v1'
 13. );
 14.  
 15. $client=array(
 16. 'xRoadInstance'=>'ee-test',
 17. 'memberClass'=>'COM',
 18. 'memberCode'=>'87654321',
 19. 'subsystemCode'=>'DHX-87654321'
 20. );
 21.  
 22. $sender=array('OrganisationCode'=>'87654321');
 23.  
 24. $recipient=array(
 25. 'Name'=>'Registrite ja Infosüsteemide Keskus',
 26. 'OrganisationCode'=>'12345678',
 27. 'Residency'=>'EE'
 28. );
 29.  
 30. $recordCreator=array(
 31. 'Name'=>'Juhan Pääsuke',
 32. 'GivenName'=>'Juhan',
 33. 'Surname'=>'Pääsuke',
 34. 'PersonalIdCode'=>'EE38511026032',
 35. 'Residency'=>'EE',
 36. 'Phone'=>'37250000000',
 37. 'Email'=>'juhan.paasuke@domeen.ee',
 38. 'WebPage'=>'',
 39. 'MessagingAddress'=>'',
 40. 'Country'=>'Eesti',
 41. 'County'=>'Harju maakond',
 42. 'LocalGovernment'=>'Tallinn',
 43. 'PostalCode'=>'10148'
 44. );
 45. $recordSender=array(
 46. 'Name'=>'Juhan Pääsuke',
 47. 'GivenName'=>'Juhan',
 48. 'Surname'=>'Pääsuke',
 49. 'PersonalIdCode'=>'EE38511026032',
 50. 'Residency'=>'EE',
 51. 'Phone'=>'37250000000',
 52. 'Email'=>'juhan.paasuke@domeen.ee',
 53. 'WebPage'=>'',
 54. 'MessagingAddress'=>'',
 55. 'Country'=>'Eesti',
 56. 'County'=>'Harju maakond',
 57. 'LocalGovernment'=>'Tallinn',
 58. 'PostalCode'=>'10148'
 59. );
 60.  
 61. $recordMetadata=array(
 62. 'RecordType'=>'Kiri',
 63. 'RecordTitle'=>'',
 64. 'RecordLanguage'=>'EE',
 65. 'AccessConditionsCode'=>'Avalik'
 66. );
 67.  
 68. $soapUrl='https://turvaserver.domeen.ee/cgi-bin/cproxy/sendDocument';
 69.  
 70. $capsule_xml='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 71. <DecContainer xmlns="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">
 72. <Transport>
 73. <DecSender>
 74. <OrganisationCode>'.$sender['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 75. <PersonalIdCode>'.$recordSender['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 76. </DecSender>
 77. <DecRecipient>
 78. <OrganisationCode>'.$recipient['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 79. </DecRecipient>
 80. </Transport>
 81. <RecordCreator>
 82. <Person>
 83. <Name>'.$recordCreator['Name'].'</Name>
 84. <GivenName>'.$recordCreator['GivenName'].'</GivenName>
 85. <Surname>'.$recordCreator['Surname'].'</Surname>
 86. <PersonalIdCode>'.$recordCreator['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 87. <Residency>'.$recordCreator['Residency'].'</Residency>
 88. </Person>
 89. <ContactData>
 90. <Adit>1</Adit>
 91. <Phone>'.$recordCreator['Phone'].'</Phone>
 92. <Email>'.$recordCreator['Email'].'</Email>
 93. <WebPage>'.$recordCreator['WebPage'].'</WebPage>
 94. <MessagingAddress>'.$recordCreator['MessagingAddress'].'</MessagingAddress>
 95. <PostalAddress>
 96. <Country>'.$recordCreator['Country'].'</Country>
 97. <County>'.$recordCreator['County'].'</County>
 98. <LocalGovernment>'.$recordCreator['LocalGovernment'].'</LocalGovernment>
 99. <AdministrativeUnit></AdministrativeUnit>
 100. <SmallPlace></SmallPlace>
 101. <LandUnit></LandUnit>
 102. <Street></Street>
 103. <HouseNumber></HouseNumber>
 104. <BuildingPartNumber></BuildingPartNumber>
 105. <PostalCode>'.$recordCreator['PostalCode'].'</PostalCode>
 106. </PostalAddress>
 107. </ContactData>
 108. </RecordCreator>
 109. <RecordSenderToDec>
 110. <Person>
 111. <Name>'.$recordSender['Name'].'</Name>
 112. <GivenName>'.$recordSender['GivenName'].'</GivenName>
 113. <Surname>'.$recordSender['Surname'].'</Surname>
 114. <PersonalIdCode>'.$recordSender['PersonalIdCode'].'</PersonalIdCode>
 115. <Residency>'.$recordSender['Residency'].'</Residency>
 116. </Person>
 117. <ContactData>
 118. <Adit>1</Adit>
 119. <Phone>'.$recordSender['Phone'].'</Phone>
 120. <Email>'.$recordSender['Email'].'</Email>
 121. <WebPage>'.$recordSender['WebPage'].'</WebPage>
 122. <MessagingAddress>'.$recordSender['MessagingAddress'].'</MessagingAddress>
 123. <PostalAddress>
 124. <Country>'.$recordSender['Country'].'</Country>
 125. <County>'.$recordSender['County'].'</County>
 126. <LocalGovernment>'.$recordSender['LocalGovernment'].'</LocalGovernment>
 127. <AdministrativeUnit></AdministrativeUnit>
 128. <SmallPlace></SmallPlace>
 129. <LandUnit></LandUnit>
 130. <Street></Street>
 131. <HouseNumber></HouseNumber>
 132. <BuildingPartNumber></BuildingPartNumber>
 133. <PostalCode>'.$recordSender['PostalCode'].'</PostalCode>
 134. </PostalAddress>
 135. </ContactData>
 136. </RecordSenderToDec>
 137. <Recipient>
 138. <Organisation>
 139. <Name>'.$recipient['Name'].'</Name>
 140. <OrganisationCode>'.$recipient['OrganisationCode'].'</OrganisationCode>
 141. <Residency>'.$recipient['Residency'].'</Residency>
 142. </Organisation>
 143. </Recipient>
 144. <RecordMetadata>
 145. <RecordGuid>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</RecordGuid>
 146. <RecordType>'.$recordMetadata['RecordType'].'</RecordType>
 147. <RecordOriginalIdentifier>'.generateNumberId(6).'</RecordOriginalIdentifier>
 148. <RecordDateRegistered>'.date('Y-m-d\TH:i:s').'</RecordDateRegistered>
 149. <RecordTitle>'.$recordMetadata['RecordTitle'].'</RecordTitle>
 150. <RecordLanguage>'.$recordMetadata['RecordLanguage'].'</RecordLanguage>
 151. </RecordMetadata>
 152. <Access>
 153. <AccessConditionsCode>'.$recordMetadata['AccessConditionsCode'].'</AccessConditionsCode>
 154. </Access>
 155. <File>
 156. <FileGuid>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</FileGuid>
 157. <RecordMainComponent>1</RecordMainComponent>
 158. <FileName>'.basename($file).'</FileName>
 159. <MimeType>application/vnd.etsi.asic-e+zip</MimeType>
 160. <FileSize>'.filesize($file).'</FileSize>
 161. <ZipBase64Content>'.base64_encode($gzdata).'</ZipBase64Content>
 162. </File>
 163. <RecordTypeSpecificMetadata />
 164. <DecMetadata>
 165. <DecId>'.generateNumberId(5).'</DecId>
 166. <DecFolder>/</DecFolder>
 167. <DecReceiptDate>'.date('Y-m-d\TH:i:s').'</DecReceiptDate>
 168. </DecMetadata>
 169. </DecContainer>';
 170.  
 171. $attachment_id=generateId(array(8,4,4,4,12));
 172. $attachment_base64_gzip=base64_encode($capsule_xml);
 173.  
 174. $envelope='<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 175. <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 176. <SOAP-ENV:Header>
 177. <ns4:protocolVersion xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">4.0</ns4:protocolVersion>
 178. <ns4:id xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/">64a3ddbd-1620-42c4-b2fe-60b854c2f32f</ns4:id>
 179. <ns4:client xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" ns3:objectType="SUBSYSTEM">
 180. <ns3:xRoadInstance>'.$client['xRoadInstance'].'</ns3:xRoadInstance>
 181. <ns3:memberClass>'.$client['memberClass'].'</ns3:memberClass>
 182. <ns3:memberCode>'.$client['memberCode'].'</ns3:memberCode>
 183. <ns3:subsystemCode>'.$client['subsystemCode'].'</ns3:subsystemCode>
 184. </ns4:client>
 185. <ns4:service xmlns:ns2="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns3="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:ns5="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" ns3:objectType="SERVICE">
 186. <ns3:xRoadInstance>'.$service['xRoadInstance'].'</ns3:xRoadInstance>
 187. <ns3:memberClass>'.$service['memberClass'].'</ns3:memberClass>
 188. <ns3:memberCode>'.$service['memberCode'].'</ns3:memberCode>
 189. <ns3:subsystemCode>'.$service['subsystemCode'].'</ns3:subsystemCode>
 190. <ns3:serviceCode>'.$service['serviceCode'].'</ns3:serviceCode>
 191. <ns3:serviceVersion>'.$service['serviceVersion'].'</ns3:serviceVersion>
 192. </ns4:service>
 193. </SOAP-ENV:Header>
 194. <SOAP-ENV:Body>
 195. <ns3:sendDocument xmlns:ns2="http://www.riik.ee/schemas/deccontainer/vers_2_1/" xmlns:ns3="http://dhx.x-road.eu/producer" xmlns:ns4="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:ns5="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd">
 196. <ns3:DHXVersion>1.0</ns3:DHXVersion>
 197. <ns3:consignmentId>'.generateId(array(8,4,4,4,12)).'</ns3:consignmentId>
 198. <ns3:documentAttachment>cid:'.$attachment_id.'</ns3:documentAttachment>
 199. </ns3:sendDocument>
 200. </SOAP-ENV:Body>
 201. </SOAP-ENV:Envelope>';
 202.  
 203. $boundary='----=_Part_'.generateId(array(8,12));
 204. $documentAttachment='--'.$boundary."\n".
 205. 'Content-Type: text/xml; type="text/xml"; charset=utf-8'."\n".
 206. 'Content-ID: <soapPart>'."\n"."\n".
 207. $envelope."\n".
 208. '--'.$boundary."\n".
 209. 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8'."\n".
 210. 'Content-Encoding: gzip'."\n".
 211. 'Content-Transfer-Encoding: base64'."\n".
 212. 'Content-ID: <'.$attachment_id.'>'."\n"."\n".
 213. $attachment_base64_gzip."\n".
 214. '--'.$boundary.'--';
 215. //$documentAttachment=str_ireplace("\x0D","",$documentAttachment);//Remove ^M (Windows cariage return) if needed
 216.  
 217. $headers=array(
 218. 'MIME-Version: 1.0',
 219. 'Content-Type: Multipart/Related; start-info="text/xml"; type="text/xml"; start="<soapPart>"; charset="utf-8"; boundary="'.$boundary.'"',
 220. 'Cache-Control: no-cache',
 221. 'Pragma: no-cache',
 222. 'SOAPAction: ""',
 223. 'Content-length: '.strlen($documentAttachment)
 224. );
 225.  
 226. $ch=curl_init();
 227.  
 228. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
 229. curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, 'server.pem');
 230. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSH_PRIVATE_KEYFILE, 'testKeystore.jks');
 231. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERT, 'server.pem');
 232. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERTPASSWD, "changeit");
 233. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
 234. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $soapUrl);
 235. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 236. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
 237. curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
 238. curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
 239. curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
 240. curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $documentAttachment);
 241. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
 242. curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
 243. curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 244. curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
 245. curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8');
 246.  
 247. $response=curl_exec($ch);
 248.  
 249. echo 'HTTP: '.curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE).'<br>';
 250. echo '<h1>Header</h1>';
 251. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:greenyellow;white-space:pre-wrap;">'.htmlspecialchars(curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_OUT)).'</pre>';
 252. echo '<h1>Ümbrik</h1>';
 253. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:aquamarine;white-space:pre-wrap;">'.htmlspecialchars($documentAttachment).'</pre>';
 254.  
 255. $header_size=curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
 256. $header=substr($response, 0, $header_size);
 257. $body=substr($response, $header_size);
 258. echo '<h1>Soap headers</h1>';
 259. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:antiquewhite;white-space:pre-wrap;">';
 260. echo'</pre>';
 261.  
 262. if (!curl_errno($ch)) {
 263. $info=curl_getinfo($ch);
 264. echo 'Took ', $info['total_time'], ' seconds to send a request to ', $info['url'], "\n";
 265. }
 266.  
 267. echo '<h1>Vastus</h1>';
 268. echo '<pre style="padding:10px;margin:5px;background-color:yellow;white-space:pre-wrap;">'.htmlspecialchars($response).'</pre>';
 269.  
 270. echo '<h1>Kapsel/Manus/capsule</h1>';
 271. echo '<pre>'.htmlspecialchars(base64_decode($attachment_base64_gzip)).'</pre>';
 272.  
 273. function generateId($set){
 274. $id=array();
 275. $letters=array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f','A','B','C','D','E','F');
 276. $lc=count($letters)-1;
 277. foreach($set as $v){
 278. $str='';
 279. for($i=0;$i<$v;$i++){
 280. $str.=$letters[rand(0,$lc)];
 281. }
 282. array_push($id,$str);
 283. }
 284. return implode('-',$id);
 285. }
 286.  
 287. function generateNumberId($l){
 288. $letters=array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9');
 289. $str='';
 290. $lc=count($letters)-1;
 291. for($i=0;$i<$l;$i++){
 292. $str.=$letters[rand(0,$lc)];
 293. }
 294. return $str;
 295. }
 296.  
 297. ?>

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

neanky logo Neanky uudised

Saada oma vihje ja fotod uudisest. Lisa oma uudis või loe teiste lisatud uudiseid. Eesti kohalikud uudised. Proovi ajakirjaniku ametit. Reklaami oma toodet.

Jätka lugemist →

Rahandus - Kauplemisel põhinev veebimäng. Osta, müü õigel ajal. Arenda firmat. Kogu raha ja saa rikkaks. Anna või võta laenu. Teeni kauplemiselt. Aktsiaturg.

Jätka lugemist →

Sinu läheduses toimub midagi põnevat ja sa soovid seda teistega jagada? Neanky uudised on parim ja kiireim viis selle tegemiseks.

Jätka lugemist →

Osalesid Eestis toimuval üritusel ja tegid seal ka pilte? Saada need fotod meie uudistele koos arvustuse või lisainfoga üritusest.

Jätka lugemist →

Oma ürituse reklaamimine internetis. Lisa reklaamuudis tasuta. Ürituse korraldamine. Inimeste teavitamine.

Jätka lugemist →